06-07-12

EINDE ACADEMIEJAAR STUDIO MEGANCK MIDDELKERKE

 

EINDE ACADEMIEJAAR  STUDIO MEGANCK  MIDDELKERKE

AFDELING KUNSTSCHILDERS en

JEUGDACADEMIE DE ZOEMENIES

WORDEN UIT HET ATELIER GEZET

DE PESTERIJEN HOUDEN NIET OP...

WAT GEBEURDE ER

MET HET PROCES VERBAAL VAN 04.10.11 ?????

 

PV NR. GF005 002 / 11 dd. 04.10.11

 

UIT DOORGAANS GOEDINGELICHTE BRON ZOU DIE GESEPONEERD ZIJN OP VRAAG VAN EEN HOOGGEPLAATSTE PERSOON UIT MIDDELKERKE

(door ons moeilijk te verifiëren

O

addendum bij de PV

Aan de Heer INSPECTEUR PB

 

PV NR. GF005 002 / 11 dd. 04.10.11

 

Op  04.10.11 legde ik een klacht neer wegens pesterijen en eerroof ten aanzien van Mevr. D.

 

Op 18.10.11 werd een symbolische schroevendraaier gedeponeerd op mijn werktafel in het keramiekatelier (conciërgewoning) Dit, naar ik heb vernomen om mijn vijzen vast te zetten omdat ik klacht had ingediend. Het betreft een speelgoedschroevendraaier van plastiek

(zie foto  1 en  betrokken voorwerp)

 

Eveneens op 18.10.11 stelde ik vast de de papierrol uit ons materiaallokaal werd verwijderd, ik zeg wel verwijderd. Wanneer het papier op is blijft een kartonnen rolletje over in het apparaat. Zonder de nodige sleutels, namelijk, die van het lokaal en dat van het apparaat kan men niet bij de rol

Zonder medestanders kan dit moeilijk aan DeVis worden toegeschreven en is er dus hulp van  derden.

( zie foto 2 )

 

Op 25.10.11 werden De vensterbanken volledig besmost achtergelaten evenals een kindertekening.

Die vensterbanken worden door ons gebruikt als werkbank, dit omwille van de hoogte van de bank en het plaatsgebrek. De afspraak is van alles op te kuisen en niets achter te laten, zoals ik reeds verduidelijkte in mijn verhoor hierboven vermeld.

( zie foto 3 )

 

Op 13.12.11 stel ik vast dat er aan de besturing van de oven werd geknoeid en dat de waarschuwings aan de deur van het ovenlokaal bewust werd verwijderd. Klaarblijkelijk zijn er dus toch derden in het spel.

Ik wil tevens opmerken dat de oven een temperatuur bereikt van om en bij de 1000° C en dat het dus aangewezen is de mensen die het lokaal betreden daarvan op de hoogte zijn ten einde ernstige ongevallen te voorkomen.

( zie foto 4)

 

OP 07.12.11 kreeg ik een brief van het Schepencollege. Een brief van 28.11.11

( zie bijlage )

Door, voor mij onbekenden, werd een klacht geformuleerd naar het Schepencollege omdat mijn cursisten parkeren op het terrein van de Calidris. Dat wordt door ons niet betwist.

Maar wat gebeurt er? De vereniging Aquarel wordt door het personeel op de hoogte gebracht dat al hun auto”s eruit moeten en men fotografeert onze wagens om vervolgens klacht tegen ons neer te leggen. Zie brief van de gemeente. Tal van verenigingen maken gebruik van de Calidris en parkeren hun wagen op het terrein.  Dit is ook logisch omdat er buiten te weinig parkings zijn omdat voor mensen boven de 65 zijn en omdat het gebouw en de omgeving slecht of niet verlicht zijn. Eén van mijn cursisten, A. D., werd enkele jaren geleden op het terrein aangerand en achtervolgd. (daar werd toen pv van opgemaakt) De werkman R. R. was daar het slachtoffer van een carjacking en noem maar op. De veiligheid van de mensen kan daar moeilijk gegarandeerd worden.

Ik deed navraag bij de verenigingen A. en  A. Mi, bij de judoka”s, de keukenopleiding etc. en niemand mocht zo’n brief ontvangen.

Ik leid daar derhalve uit af dat ‘bepaalde mensen’ ons verder willen schaden en ons in diskrediet willen brengen bij de gemeente.

Van buitenstaanders weet ik dat men op die manier hoopt dat de gemeente ons het gebruik van de zalen zal ontzeggen. Ik meen mij te herinneren dat ik van deze tactiek reeds gewag maakte in mijn vorig verhoor.

Verder verneem ik nog dat de volgende stap die zal zijn waarin men het verwijderen van onze schildersezels en ander materiaal in de krea-zaal waar onze schilderlessen doorgaan.

Eveneens werd ik er van verwittigd dat mijn gerechtelijke stappen zullen geseponeerd worden. Ik twijfel er niet aan dat daar stappen zullen voor gezet worden ‘of misschien al gezet zijn)

 

Ik werk als vrijwilliger voor onze vereniging, de mensen komen er om iets bij te leren en zich te ontspannen/ Ik ben er voor mijn mensen en ik sta ook achter hen. Ik kan me dermate opwinden in dat gebeuren  en weet niet hoelang ik nog diplomatisch kan optreden.

 

Terloops wil ik er nog even op wijzen dat men van liegen niet echt terugschrikt. (cfr. 04. 10.11  waar de verantwoordelijke van de Calidris volmondig beweerde geen sleutels te hebben van de lokalen toen u er om vroeg ten einde het bewuste pamflet te verwijderen)

 

Ik eis derhalve dat deze collectieve pesterijen aan mijn adres ophouden, de werking van onze vzw niet langer verstoord wordt en dat de betrokken personen gehoord worden en aangespoord worden om hun pestgedrag achterwege te laten.

 

 

 

 

 

10:09 Gepost door RUDY MEGANCK MIDDELKERKE rudymeganck.skynetblogs | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.