26-07-12

ONZE VERENIGING WORDT GEPEST…

PERSBERICHT

 

 

 

ONZE VERENIGING WORDT GEPEST…

 

Sedert zeven jaar brengt Littera vzw een uitvoerig kunstonderwijs in de gemeente Middelkerke. Na een dispuut over lokalen met Happy Kids, thans Bizart, het paradepaardje van de cultuurdienst stapelen de pesterijen en wrijvingen zich.  Voor het ogenblik doet de dienst cultuur er alles aan om onze werking op allerlei vlak te boycotten. Hiervoor schrikt men er blijkbaar niet voor terug verkeerde informatie te verstrekken aan burgemeester, schepen secretaris etc.

 

Uit goede bron vernam ik dat er alles zal aan gedaan worden om ons te neutraliseren niettegenstaande onze 46 vaste cursisten en meer dan 100 steunende leden.

 

Uit feiten blijkt dat ze blijkbaar hun woord getrouw zijn.

Men had ons voorspeld dat we onze tentoonstellingsruimte zouden kwijtspelen in het cultureel centrum tijdens de WAK, dat men ons uit de groep zou verwijderen, dat ze ons uit onze atelier zouden zetten om finaal ons het leven totaal onmogelijk te maken. De eerste drie punten zijn reeds gerealiseerd Elke projectsubsidie wordt steevast afgekeurd en onze werkingskosten werd met 25% verminderd. Met de uitzetting uit het atelier is men thans bezig. Niemand van cultuur, noch van het beleid noch van de administratie heeft ooit één van onze activiteiten bijgewoond. Men kan zich dus terecht de vraag stellen of ze eigenlijk wel weten waar ze mee bezig zijn.

 

Ik heb reeds een klacht voor pesterijen neergelegd bij het parket Geruchten doen de ronde dat die klacht geseponeerd werd door tussenkomst van “ bepaalde instanties” Een hypothese die voor ons oncontroleerbaar is.

 

We zijn een vereniging waarbij iedereen pro deo werkt en staan ten dienste van onze medeburgers. Al die heibel en gepest kunnen we dus best missen.

 

Er kan gesteld worden dat zowel de afdeling keramiek, de afdeling schilderen de jeugdafdeling lager- en middelbaar onderwijs, en de afdeling creatief schrijven professioneel naar de cursisten toe wordt gebracht . Als lesgever heb ik de nodige pedagogische diploma’s  heb ik de onontbeerlijke academische opleiding en veertig jaar ervaring in het vak. Op regelmatige wijze worden er professionele vakleraren uitgenodigd om hun specialiteit te komen onderrichten. ( pottendraaiers, mallenmakers, tekenaars, kunstschilders, keramisten etc)

Daar waar ons initiatief op enige appreciatie zou mogen rekenen en onmiskenbaar een meerwaarde betekent voor Middelkerke, worden we voortduren, gewild of niet, gehinderd in onze initiatieven en/of werking.

We houden ons strikt aan de voorgeschreven regels en staan daar ook volledig achter. Regels die echter alleen gelden voor onze vereniging en een pestmatig karakter vertonen, daar hebben we het moeilijk mee.

 Als voorzitter van Littera zou ik, namens mezelf en ons bestuur, het geweldig vinden mocht er enige positieve reactie van de cultuurdienst uitgaan zodat we vlot kunnen samenwerken zoals we dat in het verleden ook gedaan hebben.

 

 

Aangezien we op  het lokaal bestuur niet te veel moeten rekenen werd aan een parlementair gevraagd de willekeur van het subsidiereglement te laten doorlichten. Het subsidiereglement is dermate opgesteld dat de cultuurdienst alle kanten op kan om partijdig subsidies te kunnen uitdelen aan verenigingen die hun sympathie wegdragen.

 

Dit jaar werd onze subsidie verminderd van 400 € naar 315 €. Een vergeldingsmaatregel omdat we dit jaar gestart zijn met een kinderafdeling.

 

Ook werd de toegang geweigerd tot de Kreazaal , het schildersatelier in de Calidris. Met 18 kunstschilders moeten we voortaan een klasje delen met de kinderen van de zeeklassen. Aangezien de zaal te klein is, aangezien we onze olieverfschilderijen nat moeten achterlaten en er geen enkele berging is zijn moeilijkheden met de logies onvermijdelijk. Dit is ingecalculeerd omdat de laatste stap zou kunnen genomen worden om onze vereniging definitief te kunnen verwijderen.

 

Ik wens als voorzitter van onze kinderafdeling niet mee te doen aan het uitspelen van onze kinderen voor pseudopolitieke grillen Het bestuur heeft besloten de kinderacademie “De Zoemenies” af te stoten van Littera. De kinderafdeling zal verder fungeren onder een ander en nieuw bestuur. Zo gaat de Cultuurdienst Middelkerke en het lokaal bestuur om met educatieve projecten voor de jeugd.

 

Va april tot juni brachten we mr dan1.000 bezoekers over de vloer van het Cultureel centrum. ( Week van de amateurkunsten,toneel en de tentoonstelling Marleen Will) Elke projectsubsidie hiervoor werd ons geweigerd onder de mom van: het valt binnen jullie werrking, onvoldoende gemotiveerd, te laat binnen etc.) Waar de 450.000€ naar toe binnen cultuur is mij een raadsel en een grondige doorlichting van het subsidiereglement zou hier op zijn plaats zijn.

 

De Schepen van Cultuur brengt zaken in ons nadeel voor het College zonder dat deze voorafgaandelijk zijn geverifieerd. Nooit kwaam enig personeelslid van de cultuurdienst kijken naar onze lessen, activiteiten, tentoonstellingen  of toneel Geen kat op cultuur weet waarover onze werking gaat.

 

Daar waar het verenigingsleven tot doel heeft de mensen dichter bij elkaar te brengen is het bij de dienst cultuur klaarblijkelijk te doen om verenigingen te doen vechten.

 

Twintig jaar heb ik me steendood gewerkt voor de vereniging en er nu mee ophouden is voor mij een kind vermoorden. Ik werk belangeloos en weiger zelfs mijn onkosten als vrijwilliger. Onze cursisten overtreffen

 in aantal zelfs bepaalde lagere schooltjes in de gemeente. We zijn een heuse academie die dezelfde maatstaven hanteert als de erkende instellingen. ( kostprijs aan de gemeente: 315 om zich een orgasme te lachen) Middelkerke is de enige  kustgemeente die geen kunstacademie heeft. Wij die het alternatief bieden worden weggelachen, gehinderd en bovendien gepest door bepaalde personen binnen cultuur. Dommigheid of kwaad opzet wie zal het zeggen maar in het laatste geval noemt dat gemeentelijk pestgedrag.

12:47 Gepost door RUDY MEGANCK MIDDELKERKE rudymeganck.skynetblogs | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

van hieruit kan ik enkel duimen.
groeten
ludo

Gepost door: ludo | 28-07-12

De commentaren zijn gesloten.